اولین جلسه هیات مدیره جدید نظام پزشکی تهران بزرگ تشکیل شد

اولین جلسه هیات مدیره جدید نظام پزشکی تهران بزرگ تشکیل شد

اولین جلسه هیات مدیره جدید نظام پزشکی تهران بزرگ تشکیل شد

با حضور اعضای هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ اولین جلسه هیات مدیره جدید تشکیل و رئیس و اعضای مجمع نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار نظام پزشکی در این جلسه که با حضور منتخبین هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ تشکیل شد دکتر ایرج فاضل ضمن عرض خیر مقدم به اعضای جدید بیان کرد :  باید با مشارکت و همدلی گام هایی را در راه بهبود و سامان دهی مسائل جامعه پزشکی برداریم .

وی با اشاره به این که از ته دل معتقدم علیرغم تمام نقل قول ها و صحبتهایی که علیه جامعه پزشکی عنوان می شود یکی از خدمتگزارترین و صدیق ترین گروههای مرجع در جامعه پزشکان هستند ؛ افزود : گرچه مسائل و مشکلاتی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت اما روی هم رفته و با در نظر گرفتن تمامی شرایط یکی از شایسته ترین گروهها در کشور جامعه پزشکی است که در کار خود همواره موفق عمل کرده است.

وی با بیان این که در طب ایران به جایگاهی رسیده است که دیگر بیماران برای مداوای خود به خارج از کشور نمی روند گفت : این امر نشان از شایستگی این طبقه ممتاز دارد و پاسداری از این منزلت بزرگترین وظیفه نظام پزشکی محسوب می شود .

رئیس جامعه جراحان تاکید کرد : باید سم پاشی های لازم برای از بین بردن بی عدالتی ها و حسادت ها انجام شود تا علفهای هرزی که لابه لای گلهای زیبا رشد می کنند از بین رفته و زیبایی کار سایرین را از بین نبرند.

فاضل تصریح کرد : وظیفه سنگینی بر دوش منتخبین نظام پزشکی قرار دارد که باید با انسجام و همدلی و به دور از هر نوع تفرقه دست در دست هم وظایف محوله را به خوبی انجام دهیم.

در ادامه این جلسه دکتر محمد رضا ظفرقندی ضمن تشکر از زحمات دکتر زالی ریاست کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد : امیدواریم در دور جدید منتخبین مسیری را که ریاست قبلی آغاز و در خیلی از مواقع مظلومانه در عرصه ها حضور داشته است به سرانجام و مقصد برسانند.

وی گفت : باید به آراء جامعه پزشکی احترام گذاشته و با انسجام و حضور قوی در این دوره از هرز رفتن نیروها و دوباره کاری ها جلوگیری شود.

دکتر علیرضا پیوندی نیز ضمن تبریک و خیر مقدم به منتخبین حاضر در جلسه بیان کرد : امیدوارم منتخبین جدید منشاء خیر وبرکت در نظام سلامت باشند و از زحمات تمامی اعضای هیات مدیره قبلی و ریاست کل سازمان دکتر زالی تشکر و قدردانی میکنم.

وی افزود : تلاش ها در جهت هویت و  استقلال بخشی به نظام پزشکی تهران بزرگ به ثمر رسیده و دغدغه هایی که در نظام پزشکی تهران بزرگ قرار دارد از کل کشور متفاوت است که باید با تعامل و راهکارهای اصولی آنها را حل و فصل کنیم.

دکتر سید تقی نوربخش با  اشاره به این که مسائل نظام سلامت بغرنج بوده و راه حل های آن پیچیده است ، خاطرنشان کرد : باید یک نظام پزشکی مقتدر در جهت دفاع از حقوق همکاران و مردم در عرصه سلامت ایجاد کرده و برای حل مشکلات ساختاری تلاش های لازم را انجام دهیم.

گفتنی است پس از اظهار نظر سایر اعضای منتخب رای گیری برای تعیین رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ آغاز شد که دکتر علی اصغر پیوندی با کسب 9 رای رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ شد و دکتر مسعود جلال با 16 رای نایب رئیس اول و دکتر علیرضا سلیمی با 9رای نایب رئیس دوم نظام پزشکی تهران بزرگ شدند ؛ همچنین مجید حسن قمی نیز با کسب 16رای به عنوان دبیر هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شد.

پس از تعیین رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ منتخبان برای انتخاب اعضای مجمع تهران بزرگ رای گیری انجام  دادند که 8 نفر زیر به ترتیب انتخاب شدند.

  • 1-دکتر علی اصغر پیوندی10 رای
  • 2-مجید حسن قمی 10 رای
  • 3-دکتر محمد رضا ظفرقندی 9رای
  • 4-دکتر شاهرخ خوش سیرت 9 رای
  • 5-دکتر سید تقی نوربخش 9 رای
  • 6-دکتر فرزین سرکارات 9رای
  • 7-دکتر محمد وجگانی 9رای
  • 8-ناهید خدا کرمی 9رای

انتهای پیام / ر

 

۱۳۹۶/۰۵/۱۸