طرح موضوع بازگشت اختیار تعیین تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

 طرح موضوع بازگشت اختیار تعیین تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

طرح موضوع بازگشت اختیار تعیین تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار مطرح کردن موضوع بازگشت اختیار تعیین تعرفه به سازمان نظام پزشکی در صحن علنی مجلس شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه در ذیل آمده است:

۱۳۹۵/۱۰/۱۴