پویایی سازمان نظام پزشکی منوط به استقلال فکری ​منتخبان ​آن است

پویایی سازمان نظام پزشکی منوط به استقلال فکری ​منتخبان ​آن است

پویایی سازمان نظام پزشکی منوط به استقلال فکری ​منتخبان ​آن است

عضو شوراي عالى نظام پزشكى كشورگفت : برگزيدگان انتخابات نظام پزشكى كه اعتمادجامعه پزشكى را با خود به همراه دارند، در برابر پيشنهادات مختلف و بخصوص احراز پست ها و مقامهاى دولتى در شاكله وزارت بهداشت، خوددارى نمايند

دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به این که سازمان نظام پزشكی کشور حدود ٢٥٠ هزار عضو را شامل مى شود، بیان کرد : بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ١٣٨٣، این سازمان داراى توانمنديهاى بالقوه اى است  كه در پاره اى موارد حتى توانايى آن را دارد كه نه تنها وزارت بهداشت بلكه برخى از وزارتخانه هاى ديگر و نهادهاى حاكميتى را تحت الشعاع فعاليتهاى خود قرار دهد.

وی با بیان این که از دید برخی ، وجود يك سازمان نظام پزشكى مقتدر، توانا و پويا شايد شائبه كاهش اقتدار وزارت بهداشت و بدنه دولت را به ذهن متبادر سازد، افزود :  قائم به شخص بودن وزارتخانه ها در زير مجموعه دولت در برخى موارد عاملى براى اعمال نظرهايى فراتر از برنامه هاى توسعه كشورى و خروج از رفتار سيستماتيك و برنامه محورى شده است.

وی ادامه داد : با اين پيش فرض اقتدار گرايانه مى توان حدس زد كه تحت كنترل گرفتن سازمان نظام پزشكى توسط وزارت بهداشت، مى تواند فعاليتهاى ٤ ساله اين وزارتخانه را بيمه كرده و وزارت بهداشت با طيب خاطر به انجام طرحها و برنامه هاى قائم به اشخاص خود بپردازد. لذا براى تحت كنترل آوردن سازمان، به هر راهى ممكن است دست زنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور خاطرنشان کرد:  وزارت بهداشت در بخشهاى كليدى سازمان و با استفاده از فرهنگ قائم به اشخاص شدن آن كه متأسفانه در بانك ژنتيكى ما ايرانيان نيز وجود دارد، با شناسايى و سپس بهره مند ساختن افراد مؤثر در سازمان، عملاً كنترل سازمان را تا حدى بسيار زياد در دست گرفته و نيازى به تقسيم قدرت با سازمان نظام پزشكى كه شامل كل جامعه پزشكى با ظرفيتى دهها برابر وزارت بهداشت است، نخواهد داشت.

وی با ابراز خرسندی گفت :در كشور ما به بركت انقلاب شكوهمند اسلامى و نهادينه شدن مبانى دموكراسى و مردم سالارى در تار و پود سياستهاى كلى نظام، خوشبختانه شاهد رشد كمى سازمانهاى مردم نهاد از جمله سازمانها و انجمنها در شاخه هاى مختلف علمى و صنفى هستيم.

ناصری ادامه داد : متأسفانه كمرنگ تر شدن روز به روز ضابطه مندى و افزايش نقش روابط در سيستمهاى ادارى از يك سو، و از سوى ديگر كاهش تقيد به برنامه محورى، نقش افراد را در سيستمهاى ادارى دولتى و همچنين در سازمانهاى مردم نهاد بيشتر و بيشتر مى كند به طوری که برنامه محورى و فرآيند رفتار سيستماتيك در آنها تابعى از فرد محورى شده است.

وی به نهادینه نشدن فرهنگ احترام به خرد جمعی و کم توجهی به اصل اساسی مردم سالاری در سازمان ها و انجمن ها اشاره کرد و گفت : قائم به شخص بودن سازمانهاى مردم نهاد ؛ تشكلها و انجمنهاپاشنه آشيلى براى سوءاستفاده برخى از دولتمردان از شرايط موجود با هدف جلوگيرى از محدود سازى اقتدارگرايى وزارتخانه ها بواسطه فعاليت انجمنها و تلاش هر چه بيشتر در جهت  كاهش توانايى سازمانها و تشكلهاى مردم نهاد و انجمنها به منظور اقتدارگرايى بيش از پيش دولت شده است .

 

به گفته وی  تحت كنترل گرفتن سازمان نظام پزشكى توسط وزارت بهداشت، مى تواند فعاليتهاى چهار ساله اين وزارتخانه را بيمه كرده تا با طيب خاطر به انجام طرحها و برنامه هاى قائم به اشخاص خود بپردازد.

 

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور  با اشاره به این که وزارت بهداشت با شناسايى و سپس بهره مند ساختن افراد مؤثر در سازمان نظام پزشکی ، عملاً كنترل آن را تا حدى بسيار زياد در دست گرفته است ، اذعان کرد :  دیگر نيازى به تقسيم قدرت با سازمان نظام پزشكى كه شامل كل جامعه پزشكى با ظرفيتى دهها برابر وزارت بهداشت است، نخواهد داشت.

ناصری تاکید کرد : برگزيدگان انتخابات نظام پزشكى كه اعتمادجامعه پزشكى را با خود به همراه دارند باید در برابر پيشنهادات مختلف و بخصوص احراز پست ها و مقامهاى دولتى در شاكله وزارت بهداشت، خوددارى و اغماض کرده و با بلند طبعى، برگزيده شدن از سوى جامعه پزشكى را به وسوسه احراز هر پست و مقام دولتى يا شركتها و سازمانهاى وابسته به دولت، ارجح دانسته و آن اعتماد و وكالت را وجه المصالحه قرار ندهند .

وی با اشاره به این که منتخبان با انجام چنين رفتار همراه با مناعت طبعى، جامعه پزشكى را از انتخاب خود خوشحال و راضى مى كنند، بیان کرد : این امر موجب تقسيم قدرت در نظام سلامت شده و موضوع سلامت را از حالت دستورى و تحكمى خارج مى سازد. در غير اين صورت، رهاوردی جز سرخوردگى جامعه پزشكى از نتيجه مشاركت اجتماعى و نا اميدى بيش از پيش ايشان از بهبود اوضاع صنفى و ... به ارمغان نخواهد آورد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور  یادآور شد : اميدواريم در دوره آتى فعاليت نظام پزشكى و حتى در دوره هاى بعد شاهد پس زدن تمامى پيشنهادات احراز پستهاى دولتى و ... از سوى برگزيدگان انتخابات نظام پزشكى و منتخبان جامعه فرهيخته پزشكى و بالندگى، پويايى و چالاكى این سازمان باشيم.

انتهای پیام / ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)

۱۳۹۶/۰۴/۱۸