دیدار رئیس کل سازمان با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی

دیدار رئیس کل سازمان با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی

دیدار رئیس کل سازمان با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نشستی با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت و درمان به بحث و تبادل نظر درحوزه مامایی پرداخت.


✅به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دراین نشست که با حضور دوتن از اعضای مامای شورای عالی نظام پزشکی در محل این سازمان برگزار شد ؛ دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی بیان کرد : جامعه مامایی نمایندگانی در سطوح عالی سازمان نظام پزشکی دارند و در سیستم نظارتی سلامت نیز قابلیت تصمیم گیری دارند زیرا یکی از ارکان مهم حوزه سلامت محسوب می شوند.

✅وی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه ماماها در سیستم سلامت کشور افزود : سازمان نظام پزشکی یک نهاد نظارتی برای تمامی شاغلین حرف پزشکی به جز پرستاران است که ارتباط خوبی با وزارت بهداشت و  درمان کشوربه عنوان نهاد ذیصلاح حوزه سلامت  برای رسیدگی به مسائل مبتلابه شاغلین حرف پزشکی ا زجمله ماما ها دارد.


۱۳۹۶/۰۸/۱۶