اخبار دیدار انجمن کاسماتیک با ریاست کل نظام پزشکی مورد تایید نیست

اخبار دیدار انجمن کاسماتیک با ریاست کل نظام پزشکی مورد تایید نیست

اخبار دیدار انجمن کاسماتیک با ریاست کل نظام پزشکی مورد تایید نیست

🚫اخبار منتشر شده راجع به دیدار انجمن کاسماتیک با رئیس کل سازمان نظام پزشکی مورد تایید نیست.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در پی درج اخباری مبنی بر دیدار نمایندگان انجمن پوست ، پلاستیک وگوش و حلق و بینی که خود را کمیته کاسماتیک معرفی کرده اند ، صرفا یک دیدار بنابر درخواست آنان بوده و به معنای تایید این کمیته یا انجمن نیست و اخبار منتشر شده از این نشست به  هیچ عنوان مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست.

بدیهی است تنها اخباری مورد تایید ریاست کل سازمان نظام پزشکی است که صرفا از طریق روابط عمومی این سازمان منتشر شده باشد.

گفتنی است چندی پیش دیداری بنا بردرخواست اعضای کمیته کاسماتیک متشکل از سه انجمن پوست ، پلاستیک و گوش و حلق و بینی با ریاست کل نظام پزشکی انجام شد که پس از آن اخباری از این نشست رسانه ای شد که این شائبه را بوجود آورد که این کمیته مورد تایید سازمان نظام پزشکی است.

۱۳۹۶/۰۸/۱۳