نامه رئیس کل نظام پزشکی به ریاست محترم جمهوری

نامه رئیس کل نظام پزشکی به ریاست محترم جمهوری

نامه رئیس کل نظام پزشکی به ریاست محترم جمهوری

به دنبال تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای پزشکان در اقصی نقاط کشور و محذورات و مشکلات عدیده پیش آمده برای اعضای به ویژه جوان و انعکاس مکرر آن در رسانه‌های مختلف، دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه‌ای به حضور ریاست محترم جمهوری رسیدگی به امر را خواستار شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی برابر پیگیری‌های به عمل آمده دستور رسیدگی و تخصیص اعتبارات لازم صادر شده است.متن نامه دکتر فاضل به شرح ذیل است :

 

متن نامه رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری جهت پیگیری و تخصیص اعتبارات لازم به این شرح است :

۱۳۹۶/۱۲/۱۹