شوراي عالي

وظايف شوراي‌عالي

 • اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) قانون(قانون تشكيل سازمان نظام‌پزشكي) و نظارت مستمر بر حسن اجراي آنها از طريق رييس‌كل سازمان
 • نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستانها
 • نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي
 • رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آنها
 • تهيه و تصويب دستورالعملهاي اجرايي لازم در چارچوب قانون
 • انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب قانون
 • تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
 • تبصره- هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان‌ها در موارد زير منحل مي‌گردند:
  • عدول و تخطي از وظايف مقرر در قانون با تشخيص شوراي‌عالي نظام پزشكي
  • فوت يا استعفاي يا غيبت غيرمجاز بيش از يك دوم اعضاي هيأت مديره براي چهار جلسه متوالي

اعضاي شوراي عالي

 • دکتر اسماعیل ایدنی - رئيس شوراي‌عالي
 • دکتر محمد صاحب الزمانی- نايب رئيس اول
 • دکتر سیدحمید خوئی- نايب رئيس دوم
 • دکتر محسن مصلحی- دبير شوراي‌عالي
 • دکتر حسین بابایی
 • دکتر انوش برزیگر
 • دکتر علی اصغر پیوندی
 • دکتر عباسعلی جوادی
 • دکتر محمدرضا خردمند
 • دکتر ضرغام صادقی
 • دکتر داریوش طاهر خانی
 • دکتر فرزاد فرقان
 • دکتر حسین قشلاقی
 • دکتر محمدمهدی گلمکانی
 • دکتر مصطفی مهرابی بهار
 • دکتر عباسعلی خادمی
 • دکتر بهنام عباسیان
 • دکتر نوید ناصری
 • دکتر یداله سهرابی
 • دکتر سیدعلی‌اکبر سیدمهدی
 • دکتر محمود فاضل
 • دکتر مرتضی حیدری
 • فرجود شکوهی ثابت جلالی
 • نوشین زنده زبان
 • سکینه کفایی
 • دكتر ايرج فاضل(نماينده وزيربهداشت در شوراي‌عالي )
 • دكتر احمد شجاعي(رییس سازمان پزشکی قانونی كشور )
 • دكتر رسول خضري(نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)
 • دكتر حميدرضا عزيزي فارساني(نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر)