رزومه مديركل حوزه رياست

جناب آقاي دکتر علي سجادي

متولد 1355 تهران- فارغ‌التحصيل از رشته پزشكي‌عمومي سال 1380

فعالیت‌های اجرایی
 • عضو هيات ‌مديره انجمن پزشكان عمومي
 • مديركل حوزه رياست سازمان نظام‌پزشكي
 • عضو كميسيون طرح‌ها و لوايح شورايعالي سازمان نظام‌پزشكي
 • سردبير نشريه خصوصي اخبار سلامت پزشكي
 • مشاور وزير بهداشت در امور پزشكان عمومي(1392)
 • مدير واحد ثبت‌نام سازمان نظام‌پزشكي(1390)
 • مشاور مديرعامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام‌پزشكي
 • مدير امور اداري سازمان نظام‌پزشكي(1388-1389)
 • مديركل روابط عمومي سازمان نظام‌پزشكي(1386-1388)
 • سردبير نشريه نظام‌پزشكي(1387-1388)
 • مدير اجرايي نشريه سازمان نظام‌پزشكي(1385-1388)
 • سرپرست دفتر رياست كل سازمان نظام‌پزشكي(1384-1388)