رزومه رئيس كل

جناب آقاي دکتر عليرضا زالي

در سال 1361 دیپلم تجربی را از دبیرستان خوارزمی گرفتم و نفر اول استان تهران شدم و در سال 1367 فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم. در سال 1373 فارغ التحصیل جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم و نفر اول چهار دوره ارتقای کشوری جراحی اعصاب بودم و بورد تخصصی را در سال 1377 دریافت نمودم، فلوشیب استریوتاکسی را در سال 1384 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت کردم.

فعالیت‌های اجرایی
 • عضو شورای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1373-1370)
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1373-1370)
 • قائم مقام معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1371)
 • مشاور دستیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1372-1371)
 • سرپرست هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1374-1371)
 • دبیر کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1372-1371)
 • معاون درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1376-1373)
 • عضو شورای درمان وزارت بهداشت (1375-1373)
 • عضو شورای تدوین خدمات پزشکی سازمان نظام پزشکی (1377-1373)
 • عضو هیأت ممتحنه امتحانات دستیاری(1376-1373)
 • عضو هیأت امنای دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1377-1373)
 • کارشناس هیأت‌های انتظامی بدوی و عالی سازمان نظام پزشکی (تاکنون-1375)
 • عضو هیأت ممتحنه گواهینامه جراحی مغز و اعصاب (1378-1375)
 • مشاور رئیس سازمان نظام پزشکی (1377-1376)
 • عضو کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت (1377-1376)
 • رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهدا (تاکنون-1379)
 • عضو انجمن مغز و اعصاب اطفال ایران (تاکنون-1381)
 • عضو شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی (1383-1382)
 • مشاور رئیس پزشکی قانونی کشور (1383-1382)
 • دبیر کمیسیون جراحی مغز و اعصاب سازمان پزشکی قانونی (1386-1382)
 • عضو شورای عالی نظام پزشکی(تاکنون-1383)
 • عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران (تاکنون-1383)
 • معاونت فنی سازمان نظام پزشکی (تاکنون-1383)
 • عضو شورای سردبیری نشریه علمی سازمان پزشکی قانونی کشور (تاکنون-1383)
 • رئیس نخستین همایش کاربردی سرطان پستان (30/11/1384)
 • دبیر علمی بخش جراحی اعصاب مجله تازه‌های مغز و اعصاب ایران (تاکنون-1384)
 • رئیس کمیسیون تدوین تعرفه و اقتصاد درمان نظام پزشکی کشور (تاکنون-1384)
 • عضو کمیسیون 7 نفره موارد خاص وزارت بهداشت (1387-1384)
 • عضو هیأت ممتحنه بورد جراحی مغز و اعصاب (تاکنون-1384)
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1387-1384)
 • رئیس انجمن پروتئومیکس پزشکی ایران (تاکنون-1385)
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی (تاکنون-1385)
 • رئیس سمینار سراسری ایدز (1385)
 • رئیس دهمین همایش علوم دارویی ایران (1385)
 • عضو کمیته تخصصی علوم بالینی جراحی جشنواره علوم پزشکی رازی (تاکنون-1386)
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه اخلاق پزشکی(تاکنون-1386)
 • عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قم (تاکنون-1386)
 • عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایلام (تاکنون-1386)
 • عضو فدراسیون رؤسای دانشگاه‌های جهان (1387-1386)
 • عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات و انجمن هنر و سلامت (تاکنون-1386)
 • عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب (تاکنون-1387)
 • قائم مقام سازمان نظام پزشکی (1391-1387)
 • معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی (1391-1387)
 • عضو کمیته اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی کشور(تاکنون-1387)
 • مدیر گروه اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (تاکنون-1387)
 • عضو هیأت تحریریه مجله Iranian journal of child neurology (تاکنون-1387)
 • عضو هیأت رئیسه اولین کنگره مراقبت‌های حمایتی و تسکینی در سرطان (1387)
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه حقوق پزشکی (تاکنون-1388(
 • نایب رئیس انجمن حقوق پزشکی کشور (تاکنون-1388)
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت کشور (تاکنون-1388)
 • عضو شورای راهبردی سلامت شهرداری تهران (تاکنون-1388)
 • عضو هیأت مدیره بیمارستان ایرانمهر (تاکنون-1388)
 • مشاور رئیس مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی (تاکنون-1388)