صندوق تعاون و رفاه

در اجرای بند 14 ماده سه و قسمت دو بند ب ماده 5 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظام پزشکی در جلسه مورخ 04/05/1382 اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود.

صندوق متعلق به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز اصلی آن تهران است.

صندوق دارای تابعیت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

کلیه فعالیت های رفاهی سازمان اعم از سازمان مرکزی و شهرستانها باید از طریق این صندوق انجام شود.

صندوق دارای شخصیت حقوقی است و شماره ثبت صندوق 16365 می باشد.

ارکان صندوق

 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره
 • مدیرعامل
 • بازرسان

مديرعامل

 • دكتر محسن مصلحي

هيات مديره

 • دکتر حسين قشلاقی، رییس هیأت مدیره
 • دکتر سعيد شیرزادی، نایب‌رییس هیأت مدیره
 • مهندس علي جوادی پویا، دبیر هیأت مدیره
 • دکتر عباسعلي جوادی، عضو هیأت مدیره
 • دکتر مرتضي حیدری، عضو هیأت مدیره

بازرس

 • دكتر يداله سهرابي

سايت رسمي صندوق تعاون و رفاه